Bij het hebben van kennis over luchtdicht bouwen is het van belang om ook wat basiskennis te hebben over het Mollier diagram. Zoals de naam al zegt is dit diagram bedacht door Mollier. Dit diagram kan worden gebruikt om een toestandsverandering bij lucht aan te geven. Deze toestandsverandering wil men meestal actief uitvoeren omdat er zich teveel of te weinig vocht in de ruimte bevindt.

Enthalpie vs entropie

Voor de berekeningen kan er uitgegaan worden van een optimaal systeem of een niet-optimaal systeem. Een optimaal systeem is perfect en bestaat dus eigenlijk niet maar voor het gemak wordt deze ook even gebruikt.

Met het optimale systeem is het mogelijk om een berekening te maken en vervolgens in de tabel te kijken. Er zijn grafieken die tot 800 graden Celsius gaan, deze worden vaak gebruikt bij thermodynamische processen. Hierbij kan gedacht worden aan een stoomturbine. Als zero-energie specialist zal vooral het temperatuur bereik tot 40 graden Celsius gebruikt worden. Hiervoor zijn aparte Mollier grafieken gemaakt omdat anders de afleesbaarheid niet duidelijk genoeg is.

hs-diagram

Figuur 1: Mollier diagram van engineeringtoolbox.com

Het is gemakkelijk om de grafiek te gebruiken die het best bij de situatie past. Bij lagere temperaturen (tot 40 graden Celsius) is het makkelijker om het grafiek uit figuur 2 te gebruiken.

Mollierdiagram

Figuur 2: Mollier diagram van [http://www.mollier.nl/about-mollier/richard-mollier/]