Herman Gels

 • Eindverantwoordelijke
 • Kwaliteitsbewaking
 • Achtervang projectleider en sparringspartner
 • Contacten gemeente (zoals Linda Meerbeek)
 • Spin-off contacten
 • Communicatie rondom project (ism secretariaat MOED)

Gerben Bos: Projectleider

 • Begeleiding kandidaten
 • Opstellen en realiseren curriculum
 • Contacten met bedrijven (over leerwerkplekken)
 • Organisatie (met gebruikmaking secretariaat MOED)
 • Ideeën aanleveren voor communicatie

Aart-Jan Hoeven

 • Contacten met onderwijs met als doel hen te interesseren om een erkende opleiding ‘energiearchitect’ op te zetten

Willem Jaspers

 • Rapportage richting geldschieters
 • Budgetbewaking

Peter van Ierland

 • Contacten UWV